Головна

 • Про нас
 • Справи
 • Члени
 • Новини
 • Рекомендації
 • Контакти
 • Пошук по справам

  Звернутись

   

   

   

  Рекомендації

  Рекомендація №12. Як висвітлювати кримінальні правопорушення

  Кримінальній тематиці в багатьох українських ЗМІ приділяється значна увага. При цьому далеко не завжди відповідні матеріали готуються з дотриманням прав підозрюваних, жертв правопорушень чи навіть самих журналістів. Повідомлення про злочини потребує особливої уваги, оскільки це чутлива тема. Поширена в медіа інформація може легко викликати страх, тривогу, упередження або порушити приватність особи. Зважаючи на це, Незалежна […]

  Рекомендація №11. Як журналісту зберегти професійну репутацію, працюючи в медіа, залежних від власника

  Протягом останніх років в Україні збільшують свій вплив медіа, які контролюють власники великих бізнесових і політичних груп або місцеві політики в регіонах. Водночас, як правило, відносини між інвесторами, топменеджментом і журналістами залишаються неврегульованими, а контент часто стає інструментом маніпуляцій, дезінформації чи пропагандистським знаряддям. Ця рекомендація в жодному разі не є закликом чи спонуканням журналістів до співпраці […]

  (англ.) Recommendation No. 11 for journalists on how to maintain their professional reputation working in owner-dependent media

  In recent years, the influence of the media controlled by the owners of large business and political groups or local politicians in the regions has been increasing in Ukraine. However, the relationship between investors, top management and journalists usually remains unregulated, and content often becomes a tool for manipulation, disinformation or propaganda. This recommendation is […]

  Рекомендація № 10. Як запобігати мові ненависті проти захищених груп та стереотипізації в медіа

  Свобода вираження поглядів захищає не лише нейтральні чи позитивно сприйняті ідеї, а й ті, що можуть образити, шокувати або стривожити державу чи будь-яку групу населення[1]. З часом можливість стимулювати бурхливі публічні дискусії провокативною мовою сформувалась у так зване право образити (right to insult). Відповідно до міжнародного права, свобода слова регулюється в масштабах планети: Міжнародним пактом […]

  Рекомендація № 9. Як писати про релігії, конфесії та / або релігійні організації

  Як писати про релігії, конфесії та / або релігійні організації без упереджень, стереотипізації та розпалювання ворожнечі Незалежна медійна рада сформулювала рекомендації для журналістів і медіа, які прагнуть висвітлювати події в релігійній сфері, дотримуючись професійних стандартів. Стаття 35 Конституції України гарантує кожному свободу віросповідання, яке включає «свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово […]

  (англ.) Recommendation No. 9. On how to write about religion, denominations and/or religious organizations

  Recommendation No. 9. On how to write about religion, denominations and/or religious organizations without bias, stereotypes and incitement to hatred The Independent Media Council has prepared recommendations for journalists and the media seeking to cover religious events, in accordance with professional standards. Article 35 of the Constitution of Ukraine guarantees everyone the freedom of religion […]

  Рекомендація № 8. Як журналісту / редакції дбати про ментальне здоров’я та корпоративні комунікації

  Часто проблеми ментального (психічного) здоров’я сприймаються як табу – про що не варто говорити, особливо на роботі. Однак кожен четвертий у світі переживає проблеми психічного здоров’я, вони впливають на всіх нас і ми повинні відчувати можливість говорити про це, звертатися за підтримкою чи отримувати якісну допомогу. Чим більше буде діалогу, тим більше міфів зможемо розвіяти та […]

  Завантажити ще